До какво може да доведе неглижирането на детето ви?

Неглижиране на детето

Неглижирането в ранна детска възраст е един от проблемите, които водят дългосрочни последствия след себе си. Те оказват влияние не само върху самото развитие на психиката на детето, но и върху тази на възрастния. Неглижирането е и трудно за определяне, защото не се забелязва на пръв поглед. Много често самите деца не се чувстват пренебрегнати и не усещат, че се случва нещо нередно. Те не осъзнават случващото се в реалните му измерения, а по-скоро натрупват в себе си чувство за вина и се чувстват самотни.

Пренебрежението от страна на родителите е един изключително травматичен процес, който води след себе си редица последици. На първо място, той може да се отрази на развитието на мозъка. Също както физическото и психическото развитие, и това на мозъка се влияе от обкръжаващата среда. Колкото по-силни са преживяванията на детето, толкова повече те се отразяват на развитието на мозъка в положителна или отрицателна насока. Когато едно дете преживее травма, тя се отразява на мозъка му и може да предопредели по-нататъшното му развитие. Оттам настъпват промени в емоционалното и психическо развитие на детето. Дете, което е било пренебрегвано по някакъв начин, на което му е липсвала любов, израства във възрастен, който може да развие редица психологически проблеми. Тревожност и страх, симптоми за посттравматичен стрес, страх от обвързване и/или доверяване на хората са само част от проблемите, които се наблюдават.

Децата по природа са позитивни същества. Тяхното любопитство ги тегли към проучване на света около тях във физически, емоционален и психологически аспект. Този откривателски дух трябва да бъде насърчаван и поощряван, а не скършван от родителите или настойниците. Това пренебрежение към интересите на детето, към неговата същност води до развитие на множество негативни емоции като страх, срам, вина и сериозни опити да се получи любовта, вниманието и одобрението, които липсват. Това от своя страна води до някои разстройства и девиантно поведение, които могат още повече да задълбочат разрива и пренебрежението.

Най-общо казано, последиците от неглижирането на децата могат да доведат до следните проблеми:

Пренебрежение към детето

Проблеми в междуличностните отношения

Децата израстват несигурни и по-склонни към проблеми във връзките си. Това води и до проблеми в общуването с другите и формирането на здрави връзки и взаимоотношения. Според множество проучвания тези проблеми се проявяват за първи път в юношеството и, ако не им се обърне внимание, ще се прехвърлят и на възрастния човек.

Проблеми с развитието и ученето

Забелязват се сериозни проблеми във възприемането на нова информация, затруднения в четенето и други при някои деца, които са системно неглижирани. Много често това се забелязва още в началните класове в училище. Деца, които са малтретирани или пренебрегвани са по-склонни да имат по-слаб успех в училище и по-трудно да успяват да се справят с новия материал. Те също така са по-склонни да се справят трудно с ежедневни задачи като домакинска работа, например.

Проблеми с психичното здраве

Тук ще повторим посттравматичното стресово разстройство, което се наблюдава при някои деца и възрастни. Редица симптоми на хиперактивност, дефицит на вниманието, нарушения в нормалния поведенчески модел, прояви на тревожност, чести промени в настроенията и др. са също част от картината на едно неглижирано и/или травмирано по някакъв начин дете.

Проблеми с наркотици

Проблеми с алкохол и наркотици

Психологичните ефекти от неглижирането на едно дете могат да доведат и до злоупотреба с определени вещества и субстанции. При проведени изследвания със зависими от наркотици или други вещества тийнейджъри и възрастни, се забелязва висок процент на такива, които са преживели някаква травма в детството си. Тя може да бъде както физическо малтретиране, така и психическо разстройство заради пренебрежение от страна на родители.

Това не са единствените последствия, до които неглижирането може да доведе. Други са промени в поведението, които могат да доведат и до престъпно поведение, ранен сексуален живот, агресия, физическо насилие и пр. Проучванията на връзката между пренебрежението в ранна детска възраст и неговото отражение върху развитието на индивида продължават, но част от резултатите показват негативен ефект върху възрастния. Независимо дали заключенията на изследователите са категорични или не, факт е, че този проблем съществува и е нужно да му се обърне достатъчно сериозно внимание.

Рейтинг

5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати