edin.bg»Статии»Как да»Как да разбера кой е собственик на имот

Как да разбера кой е собственик на имот

Как да разбера кой е собственик на имот

Искаме да купим имот, на който не откриваме собственика, или може би искаме да намерим собственика на съседния имот до нас?

На този въпрос отговор търсим от имотният регистър към Агенцията по вписванията.

Именно този регистър съдържа данни за недвижимите имоти на територията на страната, както и за собствеността, прехвърлянето, изменение или прекратяване правото на собственост.

В него се показва промените във вписаните обстоятелства, а информацията за собствеността на имот е публична и всеки може да получи тази информация или справка - кой е собственик на имот, стига да има номер на нотариален акт.

Ако пък няма такъв, се търси номер на имотната партида.

В по големите градове има такива партиди на имотите, чрез които се открива лесно кой е собственик на дадения имот.

Тази справка може да се прави устно, писмено или онлайн, стига да имаме нужните данни.

При съмнение между двама души и ако искаме да проверим кой е собственик на имота, можем да заявим услугата - Справка за лице от Имотен регистър за всички служби по вписвания по ЕГН или Булстат.

Проверка на имот може да се направи също и по ЕГН.

Имотен регистър

Устната справка се прави в негово присъствие по устно или писмено заявление. Изискват се трите имена и ЕГН на собственика.

При онлайн варианта - първо се регистрираш, заплащаш такса за услугата, и след това ще ви се предостави достъп до Единния портал за заявяване на електронни услуги.

От там се влиза в част Имотен регистър, където да откриете нужната информация за собственика на имот.

Също, можем да направим проверка на имот в Общината или Областната управа.

В администрацията на Общината или Областната управа се прави справка по ЕГН за недвижим имот.

Проверката на имот в общината се прави от Общинските служби – Земеделие.

Проверка се прави в поземлените комисии също.

Ако имаме съмнение, че имотът може и да е реституиран земеделски поземлен имот и след възстановяване на земята е вписан кадастралния план, то можем да открием чрез справка в Министерство на земеделието в Междуведомствената комисия в Областна дирекция Земеделие.

Но ако намирате трудности за установяване собственика на имот, консултирайте се с адвокат недвижими имоти.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest