edin.bg»Статии»За Дома»Как се прави дренаж на къща

Как се прави дренаж на къща

как се прави дренаж на къща

За да се отговори на въпроса как се прави дренаж на къщата при нейното строителство, трябва да се обясни какво е дренажът и за какво служи.

Дренажът е система за отводняване. Той е нужен, защото при продължителни валежи или много силен дъжд, ако не бъдат отведени водите от уязвимите места, то почвата се напоява до няколко метра дълбочина и се създават предпоставки за проникване на водата в подземните части на къщата, наводяват се избите, а понякога и нисък етаж от постройката.

Създават се условия за голям проблем, който струва много на собствениците, и като качество на живота в тази къща и като опасност от епидемии, и като материални загуби. Затова е важно да се отводнят всички важни места от къщата, най-напред покривът.

Дренажът на къщата винаги трябва да включва:

- отвеждане на водата от покрива;

- отвеждане на водата от пътеки, стълбища и площадки, примерно пред гаража;

- събиране на безплатна вода за поливане.

Тъй като услугите стават все по-скъпи, а често има тревна площ пред къщата, добре е да има някакво количество вода за поливане, което да се получава от дренажа, благодарение на което тази вода се събира в резервоар и е безплатна за поливането.

Дренажът е нужен, но как се прави?

На първо място се пресмята площта на покрива и допълнителните дренажни канали по пътеките и площадките около къщата. За една средно голяма къща от 200 квадратни метра е необходима тръба със сечение 110, като трябва да бъде с устойчив клас за заравяне според вида на почвата. Може и да се премине от такава тръба към друга с по-голямо фи.

За да се положи дренаж, дворът трябва да се подготви, като се трамбова добре, за да не се слегне почвата след поставяне на тръбата.

След като теренът е готов, се правят изкопи на подходяща дълбочина. Следи се стриктно наклонът да бъде до 2 процента. При по-голям наклон водата ще се изтича, но с нея винаги има и боклуци, а те може да задръстят тръбите.

Под самия дренаж се прави легло от пясък, който да гарантира, че ще останат стабилни, ако има леко разместване на земните слоеве. Към дренажа се свързват улуците и всички отводнителни канали по пътеки и площадки.

Ако водата, която се събира, не се предвижда да се използва за някакви нужди като напояване, може да бъде дренирана в почвата чрез създаден за целта дренаж - тръба, която се надупчва и заравя в почвата, а около нея се слага чакъл.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest