Да попаднеш на неподходящото място!

Да попаднеш на неподходящото място!

1
Много от Вас са си търсили от сайтове и посреднически администрации [работа], но колко от Вас са попадали на работодатели, които са: некоректни, нервни и др. ?

Администрация